Erhvervsrengøring i høj kvalitet

Hos Dansk Servicepartner er kunden og kvaliteten altid i fokus.


Erfaring

Dansk Servicepartner har mange års erfaring indenfor professionel rengøring. Vi er vant til at løse så-vel små som store opgaver. For os er tilfredse kunder, det der driver værket. At arbejdet altid bliver ud-ført som aftalt er en selvfølge. Vi anvender den nyeste teknologi indenfor maskiner og metoder. Når du laver en aftale med os, vil du opleve, at vi tager ejerskab på alle dine rengøringsopgaver, så du i dagligdagen ikke skal bruge tid på dette.

Medarbejdere

Det er vigtigt, at vore medarbejd-ere er dygtige, effektive og komp-etente. Vi går derfor meget op i uddannelse og den daglige kont-akt til medarbejderne, så vi sikrer, at rengøringen af jeres virksom-hed er af høj- og tilfredsstillende kvalitet. Det er en nødvendighed for os, som serviceleverandør, at der er overensstemmelse, mellem det vi lover, og det vore medarbej-dere leverer. Derfor er vi meget omhyggelige med udvælgelse af personale.


Fleksibilitet

Alle virksomheder er forskellige. Derfor gør vi alt, hvad vi kan for at imødekomme lige netop jeres be-hov. Vi tager altid så stort hensyn som overhovedet muligt til arbej-det i og omkring jeres virksomhed — både i hverdagen og ved udfør-else af ekstraopgaver. Vi anven-der altid de materialer, maskiner og rengøringsmidler, der passer bedst til opgaven. Vi har en hold-ning til miljøet og anvender derfor i størst mulige omfang miljørigtige produkter. For os er kunden altid i centrum. 


Kvalitet

Rengøringen af jeres virksomhed betyder meget for måden hvorpå, den bliver opfattet af medarbejd-erne, i forhold til arbejdsmiljøet, men også af jeres kunder. Derfor sætter Dansk Servicepartner en ære i altid at levere rengøring i topkvalitet, så jeres virksomhed hele tiden fremstår præsentabel. Vi laver løbende kvalitetskontrol og kommer gerne med uforpligt-ende forslag til forbedringer.